Project


Onderweg

Vond plaats in het Provinciaal Domein Puyenbroek te Wachtebeke in de zomer van 2010.

De doelstelling:
We willen kunst weghalen uit de elitaire en artificiële hoek van musea en galerijen en haar laten deel uitmaken van het echte leven, van de natuur. Kunst moet er zijn voor alle mensen die oog hebben voor schoonheid, voor alle mensen die willen nadenken over de condition humaine , het menselijk tekort. Om die redenen kozen we voor het provinciaal domein, waar veel bezoekers met verschillende achtergronden en overtuigingen hun vrije tijd doorbrengen, en voor het thema ‘Onderweg’. We zijn allemaal onderweg van conceptie, over geboorte naar de dood.

Elke dag zijn we ergens naar onderweg : naar school, naar het werk, naar de winkel, naar de bibliotheek, naar de bioscoop, naar Puyenbroeck voor een wandeling, naar de sportzaal, …, naar huis. De mensheid is al eeuwen onderweg op zoek naar een betere wereld. Op die weg van de geschiedenis hebben we al veel lessen geleerd. Zullen we die levenslessen ook onthouden ? Ongetwijfeld zullen bepaalde kunstenaars refereren naar de wetenschappelijke bevindingen in verband met de evolutie van de mens : niet alleen op sociaal, politiek vlak hebben we revoluties meegemaakt, maar ook op lichamelijk vlak.

Het is duidelijk dat we met dit project ook de maatschappelijke relevantie van kunst willen aantonen. Het project wil het publiek tegemoet komen in de interpretatie van de kunstwerken door niet alleen een catalogus aan te bieden, maar ook door bij elk kunstwerk een verklarende tekst aan te reiken, waardoor de minder voor de hand liggende werken een kans krijgen bij iedereen. Door de confrontatie met kunstwerken die ons proberen te treffen met hun schoonheid, humor, hun wijsheid kunnen we alleen maar betere mensen worden. Het project "Onderweg 2010"werd gesubsidieerd door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en door het gemeentebestuur van Lochristi.